Aleksandr Gorškov

On otettu Wikipedii-späi
Aleksandr Gorškov
Portriettu
Ammatti: taitoluistelija, jäätanssija, figure skating coach
Rodivui: 8. ligakuudu 1946(1946-10-08)
Roindukohtu:
kanzalližus:
Kuoli: 17. kylmykuudu 2022(2022-11-17)[1][2] (76 года)
Kuolendukohtu:
Ukko / akku: Lyudmila Pakhomova[d]
Nimikirjutus:

Aleksandr Georgijevič Gorškov (8. ligakuudu 1946) on nevvostolaine luistelii, Olimpiadukižoin čempion, monikerdaine Muailman da Jevroupan kilvoin voittai. Gorškov on Nevvostoliiton arvostettu sportumuasteri (1970). Vuvven 2010 kezäkuus on Ven’an luistelijoin federatsien piämies. Kilvois ezitti Moskovan Dinamo-joukkuo.

Eloskerdu[kohenda | kohenda tekstu]

Gorškov on roinnuhes Moskovah. Hänen enzimäine akku L’udmila Pahomova oli hänen partn’ourannu luistelendas. Häi kuoli 17. oraskuudu vuvvennu 1986. Heile rodih tytär Julija. Toine akku – Irina Gorškova.

Sportuelos[kohenda | kohenda tekstu]

Puaru L’udmila Pahomova da Aleksandr Gorškov on kuulužu kogo muailmas. Hyö oldih Olimpiadukižoin enzimäzet čempionat sportutansilois jiäl. Pahomova da Gorškov suadih kuldumedalit vuvven 1976 talvikižois Avstrien Innschpruckhas. Konzu vuvvennu 1966 L’udmila da Aleksandr enzi kerdua opittih luistella yhtes, vähä ken uskoi, ku konzutahto juuri hyö roitah parahinnu parahis. Pahomova tottu paisten sikse aigua jo oli Nevvostoliiton čempionannu yhtes Viktor Rižkinanke, Gorškovuahäi niken ei tiedänyh.

Yhtelläh nuori puaru uskoi omih vägilöih, kui uskoi heih heijän nuori harjaittelii Jelena Čaikovskaja, kudamanke yhtes hyö ruvettih luadimah da kehittämäh ihan uuttu – ven’alastu – stiilii sportutansilois jiäl. Juuri ebätavalline, kogonah omaluaduine taba tansus, kudaman pohjannu oldih ven’alazen da nevvostoliittolazen baliettuškolan, ven’an klassizen da rahvahan muuzikan šuavutukset, avvutettih Pahomovale da Gorškovale kaikkiedah kolmes vuvves nosta sportupordahis yläh. Jo vuvvennu 1969 hyö suadih bronzumedalin Jevroupan kilvois, silloi muailman kilvois heidy enne oldih vaiku muailman čempionat anglielazet Diane Towler da Bernard Ford. Juuri silloi lehtistökonferensies anglielazet sportumiehet sanottih omikse jatkajikse ven’alazen puaran. Hyö ei hairahtuttu.

Aleksandr Georgijevič Gorškov
Aleksandr Georgijevič Gorškov

Vuvvennu 1970 Pahomova da Gorškov roittih enzi kerdua Jevroupan da Muailman čempionoikse. Hyö oldih nämmien kilvoin voittajinnu kuuzi kerdua, enämbi kaikkii jiäl sportutansiloin histouries. Vaiku kerran Pahomova da Gorškov ”laskiettih” poudiuman korgevimale pordahale toizii, germuanielastu puarua – vellie da sizärdy Buk. Se oli Jevroupan kilvois vuvvennu 1972. Ga jo kahten vuvven peräs Muailman kilvois nenga ennitettih heidy, germuanielazil pidi kai loppie sportukarjieru. Enzimäzenny voittovuvvennu Pahomova da Gorškov maltettih kestiä vagavan kilbailun da voittua parahii Velikobrituanien, Germuanien federatiivizen tazavallan da Yhtysvalloin luistelijoi. Omas taidoruavos hyö eistyttih ylen pitkäle. Yhtes Čaikovskajanke niilöinny vuozinnu hyö luajittih miljounoile kaččojile unohtumattomii tansiloi – ”Kumparsitan”, kudai rodih etalounannu monile sugupolvile, valsin A. Hačatur’anan muuzikkah, tansin ”Lui Armstrongan mustokse”, Rodion Ščedrinan ”Častuškoi” da kymmenii toizii programmoi, kudamat suadih arvostelijoin korgevimat arvosanat.

Vuozi enne vuvven 1976 Olimpiadukižoi tapahtui pahua, odva ei loppenuhes Pahomovan da Gorškovan sportukarjieru. Jälles vuvven 1975 Jevroupan kilboi, kudamis hyö voitettih da hyväle jällele jätettih toizii, kodih mennes Gorškoval rubei kivistämäh selgiä. Enzimäi ozuttihes, ku se on tavalline kylmändy da häi terväh kohenou. Ga kai oli äijiä vagavembi. Gorškov puutui bol’niččah, kus hänele luajittih anavoluaduine keuhkoloin leikkavus. Se da erinomaine sportas karastus avvutettih jiähä hengih. Gorškov tuli järilleh sportah. Tulien vuvven Olimpiadukižois Pahomovan da Gorškovan verdastu ezitysty ei olluh nikel da enzimäine kuldumedali sportutansilois jiäl oli Nevvostoliitol.

Vuvvennu 1977 Pahomova da Gorškovan loppiettih sportukarjieran. Pahomova rodieh harjaittelijakse, Gorškov – sportutoimijakse. Suuret nerot da kogemukset avvutettih heidy uvven ruavon allus. Nuori harjaittelii Pahomova loppi ližäkse baletmeisteroin tiedokunnan Teatrutaijon valdivoninstituutas da sai kazvattua omii opastujii. Uskottih, ku terväh häi kazvattau uuzii čempionoi, ga tapahtui pahua: häi pahasti voimatui. Häi vastusti voimattomustu ihan kui kogo eloksen torai sportas. Häi ruadoi jälgipäivissäh da jätti ičen jälles kogonazen joukon nuorii tansijoi, kudamat tuliel roittih hyvinruadajikse harjaittelijoikse.

Yhteiskunnalline ruado[kohenda | kohenda tekstu]

Jälles sportua Gorškov vuozinnu 1977-1992 ruadoi Valdivon harjaittelijannu luistelendas Nevvostoliiton valdivollizes sportukomitietas. Vuvves 1992 oli Ven’an Olimpiadukomitietan Kanzoinvälizien yhtevyksien hallindon piälikönny. Vuvvennu 2001 händy vallittih tämän komitietan toimehpaniikomitietan jäsenekse. Vuvves 2000 häi on Moskovan alovehellizen luistelijoin federatsien piämiehen sijahizennu da L’udmila Pahomovan nimizen Alovehellizen hyvyönluadijan Taido da Sportu -fondan piämiehenny. Vuvven 2010 kezäkuus Aleksandr Gorškovua vallittih Ven’an luistelijon federatsien piämiehekse.

Palkindot[kohenda | kohenda tekstu]

Vuvvennu 1988 Pahomova da Gorškov jiäl tansiloin kehittämizes da suavutuksis sportas vallittih Yhtysvalloin luistelijoin federatsien Kuulužuon muzein kunnivojäsenikse. Ku kuuzi kerdua hyö oldih Muailman čempionoinnu (1970-1974, 1976) da kuuzi kerdua Jevroupan čempionoinnu (1970-1971, 1973-1976), heijän suavutukset on kirjutettu Ginnesan rekordoin kniigah. Heijän yhtes Čaikovskajanke vuvvennu 1973 luajittu originualutansu ”Tango Romantiekku” on otettu da tässäh kuului kilvoin vältämättömien tansiloin luguh sportutansilois jiäl.

Aleksandr Gorškov on Nevvostoliiton arvostettu sportumuasteri (1970), Nevvostoliiton arvostettu harjaittelii (1988), Ven’an Federatsien fiskul’tuuran alan arvostettu ruadai (1997). On palkittu monil kunnivomerkil. Eläy da ruadau Moskovas.

Moskovan alovehen Odintsovo-linnah on avattu Gorškovan da Pahomovan nimine luistelendukeskus.

  1. Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр ГоршковРоссия: Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи, Московский комсомолец, 2022. Проверено 20 ноября 2022.
  2. Ушел из жизни Александр Георгиевич ГОРШКОВ — 2022. Проверено 20 ноября 2022.