Siirry sisältöön

Cezii

On otettu Wikipedii-späi
55
Cezii
132,906
[Xe]6s1
Cezii
Cezii

Cezii (lat. Caesium) on alguaineh, kudai Mendelejevan taulukos kuuluu enzimäzeh joukkoh da sijaiččou kuvvendes rivis. Cezien merki on Cs, sen noumer on 55. Cezii on pehmei, hobjanvärine da keldaine metallu. Se on nimitetty latinankielizen caesius-sanan mugah, livvikse sidä sanotah taivahankarvazekse. Cezien avattih germuanielazet tiedomiehet Robert Bunzen (Robert Bunsen) da Gustav Kirhgof (Gustav Kirchhoff) vuonnu 1860 Germuanien Bad-D´urkhaiman minerualuvezis spektroskopien avul. Puhtahas muvvos enzimäzenny Cezien sai ruoččilaine hiimiekku K. Setterberg vuonnu 1882.