Opastus

On otettu Wikipedii-späi

Opastus libo opastandu on didaktiekan keskeizin käziteh da tarkoittau kazvatustavottehien suundastu tavoittehellistu vuorovaikutustu, kudaman pyrgimyksenny on opastundu[1]. Opastustu pietäh kazvatuksen tärgevimänny alovehennu. Opastamine on opastuksen alakäziteh da tarkoittau sidä, midä opastai ruadau opastukses.

Lähtehet[kohenda | kohenda tekstu]

  1. Hirsjärvi, Sirkka. Kasvatustieteen käsitteistö. Otava, Keuruu 1982. ISBN 951-1-06754-0