Portugalii

On otettu Wikipedii-späi
Portugalien flagu
Portugalien gerbu
Portugalii

Portugalii on Päivänlasku-Jevroupan valdivo. Virralline nimi on Portugalien tazavaldu. Se sijoittuu Pirenei-niemimuan lounasozas. Pohjazes da päivännouzus se rajoittuu Ispuanienke, suves da päivänlaskus – Atlantien valdumerenke. Muan nimi tuli Portu-linnan nimes (lat. Portus Cale).

Muan piälinnu on Lissabon. Pinduala on 92 151 km², rahvahan lugumiäry on 10 799 270 hengie.