Torielku

On otettu Wikipedii-späi
Torielku
Torielku

Torielku – syöndyaste. Voibi olla pyöräzenny, sen piäl naveditah syömine, ku vediä stolal.

Torielkat ilmestyttih enne luzikkoi da veiččii. Jo niolitanaigua ilmestyttih enzimäzet torielkat. Niidy luaittih saves, a sit päččilöis poltettih, ku oldas net lujat.

Antickois Grecies da Riimas maltettih luadie keramikkuastieloi – parembi, ku muijal.

Niidy oli käyttäjes – jogapäivällizii, dekarativnoloi da pruazniekkuastieloi. Nygözel aijal on piirustettuloi torielkoi. Niilöl ollah Jumalan eländyaigoi da suurien Herroin eländyaigoi.

Tinaastiet ilmestyttih vahnas Riimas. Kallehii astieloi luaittih hobjas da kullas.