Uvven Valamoin monasteri

On otettu Wikipedii-späi
Uvven Valamoin monasteri
Uvven Valamoin monasteri

Yksi pravoslavnolois monasterilois Suomes on Uvven Valamoin Spaso-Preobraženskoi monasteri. Se kuuluu Konstantinopol'skoih Patriurhuattah, sijoitunnuhes on Heinävien kunnas, Pappiniemen kyläs.

Historii[kohenda | kohenda lähteh]

1939 vuvel evakuacien aigah, konzu oli Ven'an-Suomen voinu, läs 190 monuahua Luadogan Valamoin monasteris, tahtottih kerätä uuzi pravoslavnoi obitel', Suomes. 24.07.1940 vuvvel Valamoin vellestö ostettih usuad'bu Pappiniemen kyläs, Heinyvien kunnas, kuduan ižändänny oli Yrjö Saastomoinen.

Sie ihan piätaloin čardakal, vellet löytti merkiikounu, kudai andoi ielleh nimen luostaril. Ikounu oli pyhittäjien Valamoin Sergien da Germanan. Monasterin nimi oli tiettävy: ”Uuzi Valamoi”. Ylen terväh nouzi Spaso-Preobraženskoi kirikkö, kudai oli kerätty da rakendettu kahtes ambaris. Enzimäzet ikoonat da kai altarin utvarit oldih Luadogan Valamoispäi. Alimazen riävyn ikonostuassu ihan alus oli trapeezan seinil. Vuozi pruazniekoinikkoonat oldih jo piäkirikös.

Igumenan kreslu, kudai nygöi on huruas puoles, oli luaittu 1869 vuvvel, Igumenal Damaskinal. Sil aigua oli evakoittu sizäret Pečenskois monasterispäi, heijän nastojuatel' puutui saldatoin käzih da oli tapettu 12.12.1940 vuvvel.

1956 vuvvel monasterih piästih monuahat Konevickoin monasterispäi, hyö tuodih Čudotvornoi Ikoonu Konevickoin Jumalan Muaman, kudai omal väil on piästänyh voimattomii rahvahii suuris goris. Nygöi tämä Čudotvornoi Ikkoonu on kives rakendetus Spaso-Preobraženskois Piäkirikös.

Jales Suurdu voinua Mitropolittu Leningradskoi da Novgorodckoi keräi yhteh Valamoin Vellestyö da tuldih hyö Moskovan Patriarhuattah. 1957 vuvvel, konzu oli 800 vuottu Suomen Pravoslaviel, vellestyö myös siirtih Suomen Arhijepiskoppah. Erähät vellet ei mendy elämäh uttu stiil'ua myö, hyö suadih luba mennä Pskovo-Pečorskoih monasterih.

1977 vuvvel oli rakendettu uuzi Spaso-Preobraženskoi kirikkö. 1984 vuvvel oli rakendettu kul´tuurukeskus, kus oli kirjasto, konferenszualu da ikonoin restavroičendukeskus, sie vie piirustettih uuzii ikoonoi. 1989 vuvvel ihan rinnal oli rakendettu Valaamskoi opastuscentru.

1997 vuvvel ihan järven rannal rakendettih časounu Nikolai Čudotvorcan nimel, a toizel puolel järven randua oli luaittu vellestön kalmižim. Sinne myös on rakendettu časounu prepodobnoin Germanan Alaskinskoin. Kezäl 2000 vuvvel, ihan kalmižiman ogruadan rinnal oli rakendettu časounu Iounal Krestiteläl.