Wikipedii:Viizi siändyö

On otettu Wikipedii-späi

1. Wikipedii on tiedosanakirju

Pyzy tiedosanakniigan rajois. Mainiče ainos, kus olet ottanuh tiijon (lähtehet).

2. Wikipedieh kirjutetah neutralizes nägökulmas

Kirjutuksis ei pie olla omii mielii libo arvosteluloi.

3. Wikipedien ainehistot ollah kaikkien käytös, kaikin niilöi voijah kohendella da täytellä

Kai tekstusyväindö on käytettävis välläl Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC-BY-SA) -lizenciel da sidä voi käyttiä lizencien mugazesti. Kentahto voi kohendella kirjutuksii eigo niken omista nimidä tiettyy kirjutustu. Älä tallenda Wikipedieh luadijanoigevuksii vastah olijua materjualua libo syväindyö, kuduan ilmahpiäständylizencii ei päi CC-BY-SA:n kel.

4. Kunnivoiče toizii kirjuttajii, hos et ollusgi yhty mieldy heijänke

Älä tartu ristikanzah, a kirjutuksen syväindöh. Yksikai vältä kohendelutoroi.

5. Wikipediel ei ole ehtottomii siändölöi

Käytä omua piädy